Ochrana osobních údajů

  • Prodávající se zavazuje respektovat soukromí kupujícího. Aby prodávající mohl nabízet služby kupujícímu, potřebuje znát některé osobní údaje kupujícího. Tyto osobní údaje prodávající zpracovává jako provozovatel ve smyslu Nařízení EPaR a chrání je před zneužitím. Kontaktní údaje prodávajícího jako provozovatele jsou uvedeny v článku 1.2. těchto VOP. Je-li kupujícím fyzická osoba (spotřebitel), je potřebné pro jeho identifikaci a dodání zboží, aby oznámil prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, adresu dodání (není-li totožná s adresou bydliště), telefonní číslo, resp. číslo mobilní číslo a mailovou adresu.Je-li kupujícím právnická osoba, je třeba pro jeho účetní identifikaci, aby prodávajícímu oznámil své obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, DIČ (je-li plátcem DPH), adresu dodání (není-li totožná s adresou sídla), telefonní číslo, mailovou adresu.
  • Právním základem pro zpracování osobních údajů je nezbytnost použití osobních údajů k plnění dle kupní smlouvy, jejíž součástí jsou tyto VOP. Kupující je před odesláním objednávky vyzván k výslovnému potvrzení, že dává souhlas ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a Nařízení EPaR, aby prodávající zpracoval a uschovával jeho osobní údaje poskytnuté přes internetový portál, mailem nebo telefonicky a které jsou potřebné pro řádné vyřízení objednávky, reklamace , nebo ostatních právních úkonů týkajících se smluvního vztahu. Prodávající se zavazuje, že tyto údaje kupujícího neposkytne třetí osobě, s výjimkou partnerů zajišťujících zprostředkování vzájemného obchodu vůči společnosti, partnerů zajišťujících platební styk, vedení účetnictví, poskytování právních služeb a přepravce, kterému se poskytnou údaje potřebné k doručení zboží kupujícímu. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu nezbytnou pro dosažení účelu – plnění dle kupní smlouvy, případných reklamací v záruční době a nezbytné zákonem stanovené archivace. Provozovatel po slunění účelu zpracování zajistí bezodkladně likvidaci osobních údajů kupujícího. Kupující je povinen uvést správné, úplné a pravdivé údaje.
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 30 dnů od doručení odvolání souhlasu kupujícího prodávajícímu.

Táto webová stránka používa súbory cookies.